Σχετικά με εμάς

Η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου το 1924 πραγματοποιήθηκε με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Επιμελητήριο, το οποίο επεξεργάζεται ετησίως περίπου 15.000 εμπορικές ζητήσεις είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος των μεγαλύτερων εκθεσιακών οργανισμών στη Γερμανία και παρέχει νομικές και εμπορικές/οικονομικές συμβουλές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 16 μέλη και εκλέγεται από τα μέλη του Επιμελητηρίου. Ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου είναι επίσης μέλος του Δ.Σ.. Το Επιμελητήριο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη απασχολεί 26 συνεργάτες.